Mielec: Uliczni pedagodzy ponownie rozpoczynają pracę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Urząd Miejski w Mielcu powierzył zadania związane z pracą streetworkerów Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu 'Nowe Życie”. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Karolina Czaja, Mariusz Surowiec i Agnieszka Hyjek. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
(Tomasz Łępa)
Młodzi mielczanie kolejny raz otrzymają szansę na zorganizowanie sobie wolnego czasu, który do tej pory najczęściej spędzali na przyblokowych ławkach. Pomogą im w tym streetworkerzy, czyli osoby, które zorganizują młodzieży ciekawy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego od nauki jednocześnie chroniąc przed zagrożeniami związanymi między innymi z sięganiem po środki psychoaktywne czy podejmowaniem różnych zachowań ryzykownych.
Mówi Aneta Durda z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego