Mielec: Tuż przed sesją o budżecie…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W porządku obrad znalazły się też takie punkty jak: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym czy też podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
(Tomasz Łępa)
A co jeśli nie uda się zatwierdzić budżetu – prezydent odpowiada.

Planowany budżet nie jest do końca doskonały – tłumaczy prezydent miasta Mielca.

W Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II w Mielcu rozpoczęła się IV sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad jest uchwalenie budżetu miasta Mielca na rok 2015. Tuż przed sesją o budżecie mówił prezydent Miasta Mielca, Daniel Kozdęba.