Mielec: Testowanie programu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Testowane obecnie rozwiązanie wpłynie na ujednolicenie trybu postępowania przy obsłudze elektronicznych deklaracji AKC-U oraz rozwieje ewentualne dylematy podatników (rozpoczynających składanie deklaracji w tej formie), który z oddziałów celnych jest właściwy do obsługi deklaracji.
Centrum Obsługi Elektronicznych Deklaracji Akcyzowych w Mielcu zapewni bieżący nadzór elektronicznych deklaracji i bez zbędnej zwłoki obsłuży wszystkie deklaracje, bez względu na siedzibę podatnika.
(Tomasz Łępa)
Każdy z podatników, który w tym czasie złoży taką deklarację, będzie mógł skorzystać z możliwości osobistego dokonania zapłaty kwoty podatku w dowolnie wybranym przez siebie oddziale celnym podległym Naczelnikowi Urzędu Celnego w Rzeszowie, jak również po uiszczeniu i okazaniu dowodu wpłaty opłaty skarbowej, otrzyma dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrz wspólnotowym.

W Oddziale Celnym w Mielcu trwa pilotaż obsługi wszystkich elektronicznych deklaracji nabycie wewnątrz wspólnotowego, złożonych dla samochodów osobowych (AKC-U) w ramach właściwości Urzędu Celnego w Rzeszowie.
Mówi Edyta Chabowska z Izby Celnej: