Mielec: Ta opłata będzie niższa o ponad 25 procent.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Starosta Zbigniew Tymuła podpisał porozumienia z nadleśniczymi Nadleśnictwa Mielec Hubertem Sobiczewskim i Nadleśnictwa Tuszyma Markiem Szczurem na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W trakcie wcześniej przeprowadzonych rozmów przedstawicieli starostwa i obu nadleśnictw wynegocjowano stawkę w wysokości 14 zł/ha za powierzony nadzór na rok 2015, co stanowi 73,6% stawki ubiegłorocznej.
– Dziękuję panom nadleśniczym za podjęcie negocjacji z nami w tej sprawie. Nowo ustalone opłaty pozwolą zaoszczędzić nam w budżecie powiatu kwotę około 31,5 tysiąca złotych – mówi starosta Zbigniew Tymuła.
Na terenie powiatu powierzchnia lasów przekazana do nadzoru to w przypadku Nadleśnictwa Tuszyma – 4513 ha, a w przypadku Nadleśnictwa Mielec – 1785 ha. Porozumienia obowiązują do końca bieżącego roku i dotyczą prowadzenia bieżącej kontroli w lasach na terenie Powiatu Mieleckiego. -Ich celem jest także uproszczenie procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew w lasach czy cechowania drewna. Powierzenie nadzoru Nadleśnictwom zapewni również fachowe usługi doradcze dotyczące pielęgnowania lasu – przekazuje Jan Kłodowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu.
(Tomasz Łępa)