Mielec: Sytuacja nie wpłynie na dalsze prace MARR-u.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Sytuacja ta, zdaniem nowego prezesa Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Józefa Twardowskiego, nie wpłynie na jej dalsze funkcjonowanie w regionie.
Józef Twardowski do niedawna pełnił funkcję wiceprezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
(Tomasz Łępa)
Sześciu oskarżonym umorzono postępowanie za znikomy stopień społecznej szkodliwości zarzuconych czynów.
Pozostałe cztery osoby zostały częściowo uniewinnione i za część zarzutów skazane przez Sąd Rejowy w Mielcu.
Wpłynięcie apelacji od orzeczenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zmieniło kwalifikacje czynu, tym samym obniżyło wymierzone kary czterem oskarżonym:

Dziesięciu pracowników Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w tym prezes i wiceprezes zarządu zostało skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
Zarzuty dotyczą prowadzenia Punktu Konsultacyjno – Doradczego w latach 2001-2004, w którym konsultanci udzielali bezpłatnych usług informacyjno-doradczych dla ponad 820 klientów.
Agencja poniosła koszty, świadcząc te usługi, w wysokości ponad 250 tys. zł., a dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie wyniosło ok. 120 tys. zł.
Mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Marek Nowak: