Mielec: Światowy Dzień Zespołu Downa w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dzień 21 marca został wybrany na święto osób z zespołem Downa nieprzypadkowo. Podłożem tej wady rozwoju jest bowiem zaburzenie genetyczne polegające na obecności trzech – zamiast dwóch – kopii chromosomu 21 w komórkach (tzw. trisomia 21). Dodatkowy chromosom 21 (lub jego fragment) może być obecny w każdej komórce organizmu lub tylko w części z nich. Pierwszym, który w 1866 r. opisał zespół Downa był angielski lekarz John Langdon Down. Od 1958 r. wiadomo, że ma ono podłoże genetyczne. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że jest dziedziczne. Z odziedziczonym zespołem Downa mamy do czynienia jedynie w ok. 2 proc. przypadków.
(Tomasz Łępa)
Wokół zespołu Downa narosło bardzo wiele mitów w społeczeństwie. Jednym z poważniejszych nieporozumień, które może rzutować na wybory życiowe przyszłych rodziców, jest błędna informacja, że dziecko z zespołem Downa jest zawsze dzieckiem nieszczęśliwym, ze względu na swoją wadę. Dzieci z zespołem Downa – wadą rozwoju uwarunkowaną genetycznie – mogą być tak szczęśliwe jak ich rówieśnicy i wcale nie muszą utrudniać rodzinie normalnego funkcjonowania:

Podczas każdego takiego spotkania rodzice i dzieci maja przygotowany program w którym nie brakuje śpiewu, zabawy, konkursów i wymiany doświadczeń.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa miało miejsce spotkanie rodziców i dzieci z zespołem Downa. Inicjatorami spotkania byli rodzice dzieci uczęszczających do tutejszej placówki. W jego organizację włączył się także Ośrodek i działające w nim 'Stowarzyszenie DLA WAS”: