Mielec: Straż Miejska interweniuje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mimo iż jest pozwolenie na prace przy budowie to jest ona wstrzymana przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z inwestycją – w tak zwanym obszarze oddziaływania obiektu.
(Tomasz Łępa)
Gmina Miejska Mielec jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji dla inwestycji pn. 'Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni schroniska im. Św. Brata Alberta wraz z niezbędną infrastrukturą, lecz noclegownia zdaniem kierownik schroniska dla bezdomnych, Alicji Krogulec, zwiększyłaby koszty funkcjonowania placówki.

Ich miejscem mogą być teraz budynki, gdzie jest ogrzewanie – dodaje komendant straży miejskiej. W Mielcu działa schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Towarzystwo im. Brata Alberta. Ma jednak ograniczoną liczbę miejsc. Od kilku lat w kierunku mieleckiego magistratu płyną prośby o zwiększenie schroniska – mówi Alicja Krogulec, kierownik schroniska dla osób bezdomnych.

Jak tłumaczy Arkadiusz Misiak, problem bezdomności w mieście istnieje. Straż Miejska stara się to monitorować i wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomagać takim osobom. W ostatnim czasie miejscem robiącym za noclegownię stała się mielecka Górka Cyranowska.

Mieleccy strażnicy miejscy interweniowali z pomocą osobom bezdomnym, jednak ci odmówili skorzystania z oferowanej pomocy mówi Arkadiusz Misiak, Komendant Straży Miejskiej.