Mielec: Starostwo chce podnieść jakość informowania o zagrożeniach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Starostwo Powiatowe w Mielcu chce podnieść jakość informowania o zagrożeniach. W planach starosty Zbigniewa Tymuły jest wdrożenie systemu, który pozwoli na szybkie powiadamianie mieszkańców powiatu o potencjalnych zagrożeniach.
Starosta spotkał się z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Stanisławem Rączką oraz Franciszkiem Augustynem z Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.
Podczas spotkania wypracowano wspólne założenia dotyczące budowy nowoczesnych systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi.
Starostwo obecnie przygotowuje się do pozyskania dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Działania zmierzają do opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i ostrzegania przed nimi ludności. Realizacja tej inwestycji pozwoli na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii.
(Tomasz Łępa)