Mielec: Starosta zasłużonym leśnikiem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze powiatu współpracują z leśnikami również w zakresie edukacji społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, organizując liczne konkursy plastyczne i turnieje wiedzy pożarniczej. Co roku starosta zleca także leśnikom nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Podczas uroczystości w Świerczowie gdzie przyznano wyróżnienie, zaprezentowano między innymi nowe Centrum Edukacji Ekologicznej i wiaty integracyjne. Uczestnicy spotkania posadzili również rodzime drzewa i krzewy charakterystyczne dla Puszczy Sandomierskiej.
(Tomasz Łępa)
Ponadto współpraca ta obejmuje między innymi budowę infrastruktury drogowej na terenie lasów, która służy zarówno leśnikom jak i mieszkańcom powiatu. Przykładem inwestycji jest powstająca obecnie droga do ulicy Łuże, której budowa w znacznym stopniu uzależniona była od porozumienia pomiędzy pracownikami nadleśnictwa a samorządowymi władzami powiatu.

Starosta mielecki Andrzej Chrabąszcz znalazł się w gronie 14 osób, które otrzymały odznaczenie Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe wyróżnienie przyznawane leśnikom za ich wieloletnią pracę oraz szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów i osobom spoza środowiska leśnego, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju lasów państwowych. Wyróżnienie Kordelas Leśnika Polskiego nawiązuje do honorowej i paradnej broni, noszonej przez leśników w okresie II RP.