Mielec: Starosta podpisał porozumienia z nadleśniczymi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Starosta Zbigniew Tymuła podpisał porozumienia z nadleśniczymi Nadleśnictwa Mielec Hubertem Sobiczewskim i Nadleśnictwa Tuszyma Markiem Szczurem na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W ramach podpisanego porozumienia Nadleśnictwo Mielec przyjmuje do prowadzenia sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin:
– Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Miasto Mielec, Gmina Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska), Padew Narodowa
Nadleśnictwo Tuszyma sprawuje z kolei nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin:
– Miasto i Gmina Przecław, Borowa, Czermin, Mielec (obręby: Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Boża Wola, Wola Mielecka), Wadowice Górne, Miasto i Gmina Radomyśl Wielki.
Powierzony nadzór obejmuje: lustrację powierzonych do nadzoru lasów dotyczącą stanu lasów, cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania w lasach objętych nadzorem. Ponadto nadleśnictwa w ramach porozumienia będą kontrolować wykonywanie zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
(Tomasz Łępa)