Mielec: Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Firma 'Atmoterm' przygotowała projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca.
Od kilku tygodni prezentowany jest on na stronie internetowej Mielca.
Dziś spotkanie z twórcami dokumentu i dyskusja na temat jego zapisów.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Mielec jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2020 roku.
Mieszkańcy Mielca mogą się spotkać z osobami, które przygotowały projekt PGN oraz pracownikami Urzędu Miejskiego dziś o godzinie 18.00 w sali posiedzeń mieleckiego magistratu przy ulicy Żeromskiego 26.