Mielec: Spotkali się by rozmawiać o moście.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak przekonywał na spotkaniu Lesław Kornak – dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Marszałkowskiego za zmodyfikowaną wersją budowy mostu i dróg dojazdowych (oprócz niższych kosztów w porównaniu z pozostałymi dotychczas rozważanymi wariantami) przemawiają analizy dokonane wśród kierowców, którzy korzystają z dróg w powiecie mieleckim. Także liczba wyburzeń istniejących budynków jest w tym przypadku najmniejsza.
(Tomasz Łępa)
Nowy trakt połączony byłby z drogą wojewódzką nr 983 między Rzędzianowicami a Wolą Mielecką. Odcinek tej drogi do trasy 984 byłby zmodernizowany. Z kolei na drodze na Tarnów planowana jest budowa dwóch rond na obecnych skrzyżowaniach: w stronę Rzędzianowic, a także w stronę Podleszan i Trzciany. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 115 milionów złotych. W przypadku budowy wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową koszty przedsięwzięcia mogą wzrosnąć o około 20-30 milionów złotych. Jak podkreślał obecny na spotkaniu marszałek Władysław Ortyl w kwestii kształtu węzła drogowego w okolicach ulic Sienkiewicza, Traugutta i linii kolejowej ważna będzie opinia władz miasta i ewentualne zaangażowanie finansowe magistratu w planowaną inwestycję.

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie lokalizacji drugiego mostu na Wisłoce w okolicach Mielca. Najbardziej prawdopodobny jest zmodyfikowany wariant północny. Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi planowana jest w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-20. Obecnie najbardziej realny do realizacji wydaje się wariant północny tej inwestycji, ale w wersji zmodyfikowanej. W Mielcu nowy odcinek drogi miałby rozpoczynać się w okolicach ronda na ul. Sienkiewicza i ul. Traugutta i na tej wysokości miałby powstać nowy most na Wisłoce. Mówi rzecznik Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Leyko.