Mielec: Spór o nazwę dla ronda

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przy 12 głosach na tak, 4 na nie i jednym wstrzymującym się Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Ronda Żołnierzy Wyklętych dla ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego, Staszica i Alei Świętego Jana Pawła II.
(Tomasz Łępa)
Zdaniem radnego Krzysztofa Szostaka nowa nazwa dla ronda wpisuje się w krajobraz Mielca.

Niestety miejsce wskazane przez radną nie do końca mogło wszystkich usatysfakcjonować bowiem budynek należy do prywatnego właściciela i potrzebna jest jego zgoda. Choć umiejscowienie tam tablicy z niczym nie koliduje to nie wyklucza nadania nazwy im. Żołnierzy Wyklętych – tłumaczył podczas sesji, Krzysztof Szostak. Zdania na ten temat były podzielone.

Jak mówi radny Krzysztof Szostak, emocji nie brakowało nawet podczas przerwy w obradach.

Wniosek Komisji Oświaty o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego nadania nazwy dla ronda – Rondo Żołnierzy Wyklętych, nie dostał akceptacji – mówi radna Barbara Gadomska

Nowe nazwy dla ulic i ronda to ważniejsze z decyzji, jakie podjęli radni podczas ostatniej przed wakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Mielcu. Sam temat nazwy ronda przy zbiegu ulic Kilińskiego i Staszica już od dłuższego czasu wzbudzał wiele emocji. Jednym z inicjatorów nadania jemu nazwy im. Żołnierzy Wyklętych, był radny Krzysztof Szostak.