Mielec: Spór o boisko sportowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak czytamy w oświadczeniu mieleckiego magistratu wypowiedź starosty jest dużym zaskoczeniem, bowiem porozumienie wskazuje dokładnie, kto sprawuje zarząd nad obiektem oraz określa zasady związane z zabezpieczeniem boiska w czasie wolnym od zajęć, w weekendy oraz wakacje. Ewentualne koszty związane z instalacją monitoringu na boisku przy szkole spoczywają w 100% na władzach powiatu – mówi zastępca prezydenta Jan Myśliwiec. Jedynej pomocy, jakiej udzielić może gmina miejska to możliwość włączenia monitoringu boiska w gminny system monitoringowy, o ile możliwości techniczne na to pozwolą.
(Tomasz Łępa)
Na oświadczenie starosty odpowiada wiceprezydent Mielca Jan Myśliwiec:

Skrócone godziny otwarcia boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu stały się źródłem nieporozumień pomiędzy starostwem a magistratem. W oświadczeniu wydanym przez starostę mieleckiego Zbigniewa Tymułę czytamy m.in. że 'godziny, w których mieszkańcy mogą korzystać z boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym zostały skrócone (pn-pt godz. 9.00-15.00), ponieważ brak jest do chwili obecnej odpowiedniego zabezpieczenia ze strony Urzędu Miasta.
Mówi starosta Zbigniew Tymuła: