Mielec: Silna i stabilna koalicja w Powiecie Mieleckim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Porozumienie koalicyjne dotyczy współpracy na okres kadencji 2014-2018 Rady Powiatu Mieleckiego, przy czym każda ze stron – sygnatariuszy niniejszego porozumienia desygnować będzie swoich reprezentantów zarówno do Zarządu, jak i Prezydium Rady Powiat. Porozumienie koalicyjne podpisali Radni Prawo i Sprawiedliwość oraz Radni KWW Nasz Powiat.
(Tomasz Łępa)
Dwa ugrupowania: Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Nowy Powiat, zawarły porozumienie dotyczące współdziałania w nowo wybranej Radzie Powiatu Mieleckiego. Mówi Joanna Rębisz, Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość