Mielec: Samorząd powiatowy dotuje ratowanie zabytków

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał dotacje jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. W siedzibie Starostwa w Mielcu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje z budżetu powiatu na wspomaganie realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Podczas spotkania z beneficjentami wspomnianych dotacji, starosta Andrzej Chrabąszcz, powiedział m.in. „W kulturze każdego narodu, społeczeństwa, istnieją wartości, które odgrywają szczególną rolę. Są szczególnie cenne, są ponadczasowe i ponadprzestrzenne. Występują bez względu na epokę. Są elementem umacniania i budowania poczucia tożsamości narodowej”. Te słowa, są odniesieniem do działań prowadzonych przez samorządowe władze powiatu mieleckiego już od dekady, które obrazują wielką troskę o zabytki i dobra związane z dziedzictwem kulturowym. . W roku bieżącym na renowację zabytków z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 130.000 zł. Beneficjenci otrzymanych środków zgodnie podkreślali fakt, że otrzymane dotacje od samorządowych władz powiatu będą dla nich atutem do rozmów z innymi instytucjami wspierającymi realizację takich projektów.

Fundusze, które będą przekazane beneficjentom dotacji zostały rozdzielone następująco:Państwowej Szkole Muzycznej w Mielcu ,Parafii rzymsko-katolickiej w Tuszowie Narodowym,w Jaślanach, parafii Św. Mateusza w Mielcu, parafi iw Chorzelowie, Padwi Narodowej, Gawłuszowicach, Sarnowie, Czerminie oraz Spółce Melex Tyszkiewicz właścicielowi zamku w Przecławiu i Stanisławowi Miga z Dąbrówki Osuchowskiej właścicielowi zabytkowego wiatraka w Dąbrówce Osuchowskiej.

(Tomasz Łępa)