Mielec: Ruszyła pomoc dla osób zwolnionych z PZL Mielec.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu może zorganizować staże dla 30 bezrobotnych. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się pracodawców do zatrudnienia osób po zakończeniu wsparcia ze strony urzędu. Pomoc nie dotyczy wyłącznie byłych pracowników PZL Mielec. W urzędzie uruchomione są również nabory mające na celu aktywizację m.in. grupy osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30-50 lat oraz osób powyżej 50 roku życia. Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu podjął kolejne działania w celu pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Decyzja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powinna być znana do końca września.
(Tomasz Łępa)
Wszystkie zwolnione osoby, które zarejestrowały się w mieleckim urzędzie pracy będą miały szansę uzyskania pomocy.
W tym roku zarezerwowano środki na dotacje dla 20 osób bezrobotnych, które będą chciały rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo pozyskane środki pozwolą wesprzeć pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem byłych pracowników PZL Mielec.

Ruszyła pomoc dla osób zwolnionych z PZL Mielec.
Byli pracownicy zakładu mogą skorzystać m.in. ze staży, szkoleń czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
Pracodawcy zatrudniający zwolnionych pracowników oraz zainteresowani przyjęciem do pracy osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat mogą dodatkowo ubiegać się o refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy.
Na powyższe cele przeznaczone zostanie blisko 3 mln zł.
Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała propozycję rozdysponowania środków na aktywne formy pomocy osobom bezrobotnym.
Tym samym przyjęty został plan aktywizacji osób bezrobotnych, dla których urząd pracy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Stanisław Stachowicz: