Mielec: Rusza projekt 'Mielecka Karta Rodziny 3+.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O kartę mogą starać się mieleckie rodziny naturalne i zastępcze, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 roku życia w przypadku nauki oraz bez ograniczenia wieku, kiedy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
(Paweł Galek)
Są już pierwsze egzemplarze Mieleckiej Karty Rodziny 3+

Tam obywają się kolejne procedury:

Od poniedziałku (05.05.) w mieleckim magistracie można składać wnioski o przyznanie Mieleckiej Karty Rodziny 3+, czyli dokumentowi, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć nas ulgi i zwolnienia na terenie Mielca. Regulamin programu i wzór wniosku o jej wydanie dostępne są na stronie Urzędu Miasta. Mówi wiceprezydent Bogdan Bieniek: