Mielec: Rozmawiano o sytuacji mikro i małych firm w regionie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Konferencja odbyła się w auli inkubatora IN-TECH 2 i była pierwszym wydarzeniem w tym obiekcie. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób – głównie przedsiębiorców z regionu mieleckiego.
(Tomasz Łępa)
Marszałek również ustosunkował się do wypowiedzi jednego z uczestników innej debaty ekonomicznej , który stwierdził iz na Podkarapciu nie wytwarza się produktów finalnych.

Zdaniem Karapyty , bardzo ważną rolą w budowaniu przedsiębiorczości jest korytarz komunikacyjny, który napędzałby Podkarpacie.

Przedstawiciele Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawili możliwości wsparcia rozwoju firm w IV kwartale 2012, zaś przedstawiciele Europarku zaprezentowali dobre rozwiązania biznesowe wynikające z działalności na terenie mieleckiej strefy.
Wśród zaproszonych gości był Marszałek Podkarpacia Mirosław Karapyta, który podkreślał rolę samorządu wojewódzkiego we wspieraniu przedsiębiorczości na Podkarpaciu.

'Sytuacja gospodarcza mikro i małych firm w roku 2012 oraz perspektywy rozwoju na kolejne lata.- Możliwość wsparcia finansowania Firm” to tytuł konferencji, która odbyła się w Mielcu. Wśród wielu tematów poruszanych na spotkaniu była również sytuacjia gospodarcza w roku 2012 i perspektywy rozwoju w kolejnych latach.
Mówi dyrektor w biurze analiz makroekonomicznych w Banku Pekao S.A. Andrzej Halesiak