Mielec: Rozmawiali o bezpieczeństwie w gminie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wszystkie wnioski zebrane podczas konsultacji posłużą doprecyzowaniu i zdefiniowaniu zagrożeń występujących na terenie mieleckiego powiatu. Prowadząc konsultacje społeczne funkcjonariusze starają się dotrzeć do jak najszerszego grona lokalnej społeczności, która pomoże w stworzeniu i uaktualnianiu mapy bezpieczeństwa równolegle z powstającymi zagrożeniami.
(Tomasz Łępa)
Jak tłumaczy Jakub Cena z Urzędu Gminy Mielec uczestnicy spotkania apelowali także do funkcjonariuszy o zwiększoną ilość patroli na swoich terenach:

W Urzędzie Gminy w Mielcu odbyło się spotkanie nad stworzeniem mapy zagrożeń powiatu mieleckiego, w którym uczestniczyli radni gminy oraz sołtysi. Spotkanie podsumowuje Urszula Chmura z komendy policji w Mielcu: