Mielec: Rozdawali warzywa i owoce

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne, jak i inne organizacje: szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci. Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego na wniosek zainteresowanej jednostki. (Tomasz Łępa)

Niestety, wśród potrzebujących znaleźli się również i nieuczciwi handlujący warzywami, którzy mogli otrzymać towar za darmo.

Akcja taka potrzebuje dużego zaangażowania różnych środowisk.

Dwa tiry jabłek i tir marchwi oraz buraków trafiły dziś do mielczan. Owoce pochodziły od rolników, którzy na skutek embarga wprowadzonego przez Rosję, oddawali warzywa i owoce do banków żywności na cele charytatywne. Mówi prezes koła Padew Narodowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Helena Surowiec: