Mielec: Rekordowo niskie bezrobocie w powiecie mieleckim

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponadto cały czas urząd pracy w Mielcu dysponuje funduszami z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy.
(Tomasz Łępa)
W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pozyskał 850 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację kolejnych 2 programów wspierających osoby bezrobotne. Pierwszy program umożliwi organizację robót publicznych. Z programu skorzysta około 70 osób, które zostaną zatrudnione przez gminy do wykonywania pracy na rzecz lokalnych społeczności. Na realizację programu przeznaczonych zostanie około 300 tysięcy złotych. Pozostała kwota zostanie skierowana na pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu na koniec czerwca liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do poziomu 5600 osób. Jednocześnie dane szacunkowe wskazują, że stopa bezrobocia wynosi około 8,5%. To rekordowy wynik nie notowany w powiecie mieleckim od 25 lat. Niestety dodatkowo realizowane przez mieleckim urząd pracy programy wsparcia kierowane zarówno do osób bezrobotnych jak również pracodawców przynoszą wymierne rezultaty. Mówi dyrektor powiatowego urzędu pracy w Mielcu, Stanisław Stachowicz.