Mielec: Raport Kronospanu budzi wątpliwości.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wszystkie zastrzeżenia i niejasności zostaną ponownie przekazane firmie Kronospan, która będzie poproszona o przeprowadzenie ponownej szczegółowej analizy ustaleń zawartych w raporcie, który przedstawiła mieleckiemu magistratowi. Analiza opinii zostanie przekazana także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który obecnie analizuje przedłożony raport przed określeniem warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia przez firmę Kronospan w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Opinia opracowana przez ekspertów wskazała także wątpliwości wymagające wyjaśnienia co do substancji wprowadzanych do powietrza z procesu spalania biomasy oraz rozprzestrzeniania się hałasu generowanego na terenie zakładu

Opinia opracowana przez ekspertów wskazała wątpliwości wymagające wyjaśnienia.

Przedłożony przez Kronospan raport dotyczący tej inwestycji został poddany analizie przez zewnętrznych ekspertów, dodatkowo powołanych przez prezydenta miasta.

Prezydent Miasta Mielca prowadzi procedurę oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji budowlanej przez Kronospan Mielec tzw. wytwornicy ciepła technologicznego. Inwestycja ta wywołuje opór społeczny i polemiki wśród mieszkańców Mielca i okolic. Mówi prezydent Mielca Daniel Kozdęba.