Mielec: Pytania o kary dla Kronospanu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy że firma Kronospan produkuje w Mielcu między innymi płyty meblowe, drewnopochodne panele oraz kleje. Problem w tym, że – zdaniem mieszkańców – fabryka ta emituje do atmosfery pył zawiedzony PM 10, dwutlenek siarki, czad i formaldehyd.
Paweł Galek
Oto co odpowiedział wiceprezydent miasta Tadeusz Siemek:

Jesienią ubiegłego roku mielecki magistrat podpisał umowę z Kronospanem, na mocy której firma ta zobowiązała się płacić za każdą awarię w emisji zanieczyszczeń. Problem w tym, że od tego czasu takich awarii było wiele. Mówi radna miejska Danuta Pazdro: