Mielec: PUP pozyskał 600 tysięcy złotych na pomoc osobom młodym

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Nabory wniosków od osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmy oraz pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy prowadzone są od 24 września. Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.pup.mielec.pl.
(Tomasz Łepa)
Oprócz dotacji na założenie własnej formy Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zarezerwował środki na dofinansowanie pracodawcom utworzenia 25 nowych miejsc pracy. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców, którzy mogą uzyskać realną pomoc i zmniejszyć koszty związane z wyposażeniem nowych stanowisk pracy w niezbędne wyposażenie. Korzyści odnoszą również osoby bezrobotne, gdyż pracodawca korzystający z dofinansowania z urzędu pracy musi zatrudnić osobę na okres minimum 2 lat na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i Urząd nie dopuszcza do zatrudniania na tzw. umowy śmieciowe.

Często pomimo ukończenia studiów i posiadania niezbędnej wiedzy osoby młode borykają się z problemem bezskutecznego poszukiwania pracy. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności koniecznych do podjęcia i wykonywania powierzonych zadań oraz obowiązków. Wyrównywanie szans osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia powinno polegać między innymi na umożliwieniu im założenia i poprowadzenia własnego biznesu. Prowadzenie działalności gospodarczej daje szansę osobom młodym na samodzielne podejmowanie decyzji oraz na wyższe niż przeciętna zarobki, których bardzo często nie byliby w stanie osiągnąć wykonując pracę najemną – dodaje Stanisław Stachowicz.

Jest pozytywna decyzja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zaakceptowało wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu i przekazało kolejne środki finansowe na pomoc i aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia. Otrzymane 600 tysięcy złotych oraz dodatkowe oszczędności poczynione przez Urząd zostaną w całości przekazane na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy oraz dotacje na założenie własnej firmy – mówi Stanisław Stachowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu: