Mielec: PUP otrzymał 1,4 mln złotych na realizację programu na rzecz osób bezrobotnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Minister Pracy i Polityki Społecznej przychylił się do złożonego wniosku i przyznał na rok 2015 kwotę prawie 1,5 mln złotych na realizację programu na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z PZL Mielec.
Po uzyskaniu zatwierdzenia przez Powiatową Radę Zatrudnienia planowanych wydatków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla byłych pracowników PZL Mielec Urząd rozpocznie realizację wszystkich zaplanowanych działań. Posiedzenie Rady planowane jest na jutro (18 sierpnia).
(Tomasz Łępa)
W połowie lipca PZL Mielec poinformował, że zwolnienia pracowników zostaną przeprowadzone w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść.

Mielecki Powiatowy Urząd Pracy otrzymał prawie półtora miliona złotych na realizację programu na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z PZL Mielec
Oficjalne informacje o planowanej przez PZL Mielec restrukturyzacji zatrudnienia Urząd Pracy w Mielcu otrzymał w czerwcu i od początku monitorował sytuację zwalnianych osób. Urząd przygotował specjalny wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz utrzymania aktywności zawodowej i wsparcia pracowników zwalnianych przez PZL Mielec.
Przedstawiciele PZL Mielec potwierdzili zamiar rozwiązania umów o pracę z grupą 510 pracowników a termin planowanych zwolnień został określony na dzień 31 lipca.
Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Stanisław Stachowicz: