Mielec: Przewodniczący rady kontra Rada Seniorów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mielecka Rada Seniorów, która działa od 21 września ubiegłego roku, jest organem o charakterze doradczo-konsultacyjno-inicjatywnym. Ma również ma prawo do opiniowania uchwał Rady Miasta i zarządzeń prezydenta oraz wychodzenia z własnymi inicjatywami.
(pg)
Oto odpowiedź przewodniczącego Rady Miasta Mariana Kokoszki:

Na tym nie koniec zarzutów przedstawicielki rady seniorów.

mówiła na ostatniej sesji Rady Miasta Janina Tomczyk.

Jedną z inicjatyw Mieleckiej Rady Seniorów był wniosek o nadanie jednemu z rond imienia wieloletniego dyrektora Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Tadeusza Ryczaja.
Część samorządu seniorów sprzeciwia się też wyburzeniu hali sportowej.
Postulaty te nie zostały jednak odczytane na forum Rady Miasta, co zarzuciła przewodniczącemu rady Marianowi Kokoszce Janina Tomczyk z Mieleckiej Rady Seniorów: