Mielec: Proekologiczna inwestycja w zakładzie Kronospan w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Instalacja będzie spełniać wszelkie wymagania, określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska; m.in. standardy emisyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
(tł)
Po modernizacji głównym paliwem będzie biomasa. Gorące powietrze, wytworzone w generatorze zostanie oczyszczone w wysokosprawnym elektrofiltrze, dzięki czemu zmniejszy się emisja pyłu do powietrza. Nowa instalacja zastąpi dotychczasową, która nie była wyposażona w elektrofiltr.

Nowa wytwornica ciepła technologicznego stanowi pierwszy etap planowanych proekologicznych inwestycji. Redukcja emisji po tym etapie pozwoli określić m.in., w jaki typ urządzenia ochrony powietrza zostanie wyposażona suszarnia wiórów, aby cały proces dostosowania się do wymagań BAT zakończył się sukcesem

Zgodnie z nowymi wymaganiami środowiskowymi Kronospan Mielec podobnie, jak inne przedsiębiorstwa grupy Kronospan, przygotowuje się do dostosowania instalacji produkcyjnych w swoich zakładach do nowych wymogów IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska i uzyskania pozwolenia zintegrowanego) oraz do wprowadzenia BAT (Best Available Techniques – najlepszych dostępnych technik).
Inwestycje, jakie zostaną przeprowadzone w mieleckim zakładzie nie oznaczają ekspansji, związanej tylko z dodatkową rozbudową czy zwiększoną emisją ze strony zakładu. Wręcz przeciwnie – polegają na modernizacji zakładu w celu sprostania nowym, wyższym wymaganiom środowiskowym, które zostaną wprowadzone przez nowe przepisy i – co się z tym wiąże – zmniejszeniu wpływu zakładu na otoczenie.
Pierwszym etapem powyższych działań będzie inwestycja w budowę w mieleckim zakładzie nowej wytwornicy ciepła technologicznego, wyposażonej w elektrofiltr