Mielec: Problemy z programem 'Rodzina 500+'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na tym nie koniec problemów z realizacją programu 'Rodzina 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu poinformował że są trudności ze składkami zdrowotnymi, które, w związku z przedsięwzięciem, musi uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
pg
Do obsługi programu mielecki magistrat zatrudnił cztery osoby, choć rządowe
dyrektywy mówiły o siedmiu urzędnikach:

Są też problemy z oprogramowaniem całego systemu:

Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczeń w ramach sztandarowego projektu rządu 'Rodzina 500+' mają się pojawić w Mielcu dopiero w piątek (15 bm.).
Mówi prezydent miasta Daniel Kozdęba: