Mielec: Prezes ARiMR Andrzej Gross odwiedził powiat mielecki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross odwiedził Podkarpacie. W planie wizyty znalazł się również powiat mielecki, w którym wizytował Zakład Przetwórstwa Mięsnego Czesława Stopy w Dulczy Wielkiej, a następnie uczestniczył w konferencji nt. 'Szanse i możliwości wsparcia finansowego ze środków unijnych dla przetwórstwa” w ramach projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, która odbyła się w Radomyślu Wielkim.
Prezes spotkał się z samorządowcami z terenu powiatu mieleckiego. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, radny sejmiku województwa podkarpackiego Mariusz Kawa, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Marek Ordyczyński i Zastępca Dyrektora Marek Owsiany. Podczas tego spotkania podsumowano wydatkowanie środków pomocowych, omawiano propozycje do nowej perspektywy na lata 2014-2020. Samorządowcy pozytywnie wyrażali się o współpracy z Podkarpackim Oddziałem Regionalnym w Rzeszowie i Mieleckim Biurem Powiatowym ARiMR w Mielcu.
Andrzej Gross dokonał podsumowania PROW 2007-2013 podkreślając fakt, iż rolnicy świadomie pragną inwestować we własne gospodarstwa, chcąc się rozwijać modernizują sprzęt i unowocześniają technologię, żeby być konkurencyjnymi na rynku. Dodał również, iż Polska wykorzystała ponad 80% całego limitu przypadającego na okres 2007 – 2013 dla całej Unii Europejskiej. Dzięki temu nasz kraj stał się silnym konkurentem i graczem na rynku unijnym, a także poza wspólnotowym, a świadczą o tym liczby dotyczące eksportu produktów spożywczych.
W przedstawionym projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uwzględniono 6 priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich m.in. :ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; Poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; a także odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
(Tomasz Łępa)