Mielec: Powołanie Jednostki Strzeleckiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jednostka Strzelecka 2093 w Mielcu nawiązuje do historii Związku Strzeleckiego na ziemi mieleckiej, która zaczęła się na przełomie lat 1913/1914, kiedy to inspektor Leopold Lis-Kula kilkukrotnie odwiedzał Mielec pomagając w organizacji jej struktur. Związek Strzelecki w Mielcu nieprzerwanie działał do wybuchu I Wojny Światowej całkowicie angażując się w działania Legionów Polskich. Reaktywacja Związku na ziemi mieleckiej nastąpiła w roku 1927. Oddział w Mielcu przyjął imię płk. Lisa-Kuli, działał aż do wybuchu II Wojny Światowej i przekroczył swoją liczebnością 100 osób. Związek Strzelecki na terenie RP ponownie reaktywował się z początkiem lat 90-tych.
Uroczystości powołania jednostki strzeleckiej rozpocznie msza św. o godzinie 16:30 w Kaplicy św. Stanisława Kostki w Mielcu przy ulicy Warszawskiej odprawiona przez podpułkownika rezerwy, proboszcza parafii w Zgórsku, księdza magistra Waldemara Rawińskiego. Po mszy nastąpi przemarsz pod budynek Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Do powiatowej Jednostki Strzeleckiej w Mielcu mogą dołączać młodzi ludzie, którzy ukończyli 11 lat jako Orlęta, oraz od ukończenia 16-ego roku życia jako Strzelcy. Zainteresowanie nową jednostką jest duże – dodaje Łukasz Przybyło

Związek Strzelecki 'Strzelec” Józefa Piłsudskiego dokona dziś przekazania aktu powołującego do działania powiatową Jednostkę Strzelecką w Mielcu. Jej zadaniem ma być między innymi: wychowanie patriotyczne młodzieży, przygotowanie jej do służby w formacjach mundurowych oraz zwiększanie możliwości obronnych powiatu mieleckiego.
– mówi Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2093 w Mielcu i Drużynowy Związku Strzeleckiego 'Strzelec” Józefa Piłsudskiego, Łukasz Przybyło