Mielec: Powiat Mielecki rozpoczął zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu 'Scalanie gruntów wsi Domacyny'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wykonanie prac ma nastąpić do końca kwietnia 2015 roku.
(Tomasz Łępa)
Celem operacji jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.

Powiat Mielecki podpisał umowę na wykonanie robót poscaleniowych we wsi Domacyny w gminie Padew Narodowa, w ramach realizacji projektu pn. 'Scalanie gruntów wsi Domacyny gmina Padew Narodowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 'Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Mówi starosta powiatu mieleckiego Andrzej Chrabąszcz