Mielec: Powiat chce zapobiegać wykluczeniu społecznemu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja interdyscyplinarna dla nauczycieli i rodziców, podczas której poruszone zostaną tematy związane z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, możliwościami profilaktyki i terapii. Możliwa będzie też wymiana doświadczeń dotycząca dobrych praktyk.
Powstanie również ścieżka sensoryczna na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu, która pomoże w terapii osób upośledzonych umysłowo. Projekt pod nazwą 'Bliżej siebie” współfinansowany będzie z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 'Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015.
(Tomasz Łępa)
Dla uczestników zaplanowano wiele warsztatów

Powiat mielecki wspólnie ze 'Stowarzyszeniem DLA WAS” przystąpił do realizacji projektu, mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Mówi koordynator projektu Bożena Rybka: