Mielec: Potrzeba nam jeszcze linii kolejowej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Całkowita wartość przedsięwzięcia budowy obwodnicy to niemal 153 mln zł, z czego ponad 124 mln zł to unijne dofinansowanie.
(Tomasz Łępa)
Inwestycja kolejowa wpłynęłaby także na ożywienie przedsiębiorczości w regionie oraz wzrost jego atrakcyjności gospodarczej.
Poseł Zbigniew Chmielowiec jest przekonany, że kolejne inwestycje drogowe pozwolą otworzyć nasz region na centrum Polski:

Na węźle w Tuszowie Narodowym została otwarta obwodnica Mielca. Nowa trasa liczy ponad 17 km.
Przedsięwzięcie składało się z budowy trzech odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej Nagnajów – Dębica, od miejscowości Tuszów Narodowy do ul. Dębickiej. Dwa z nich, o łącznej długości ok. 8 km, zostały udostępnione kierowcom w listopadzie 2014 r. i styczniu br. Projekt objął również budowę skrzyżowań, wiaduktu nad linią kolejową oraz infrastruktury towarzyszącej.
Jak mówi posłanka Krystyna Skowrońska dopełnieniem obwodnicy winno być jeszcze uruchomienie linii kolejowej: