Mielec: Popełniliśmy błąd.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W obecnym roku na inwestycję z 33 milionowego budżetu przekazane zostało ponad 6 milionów złotych. Wykonawstwo tego projektu pozbawiłaby gminę na podstawowe potrzeby gminy takie jak remonty i budowa dróg oraz chodników a dodatkowo jeszcze na kilkuletnie zadłużenie. – Popełniliśmy błąd – przyznali radni na ostatniej sesji. Gmina z tytułu tej 'pomyłki” może ponieść koszt nawet miliona złotych.
(Tomasz Łępa)
Do końca roku 2017 gmina musiała zagwarantować osiągnięcie wskaźników rezultatu na poziomie 12 podmiotów gospodarczych, które miałyby rozpocząć swoją działalność w strefie ekonomicznej. Sprawa utworzenia strefy była kontynuowana przez poprzednią władzę pomimo, że do gminy nie wpłynął ani jeden oficjalny list intencyjny ze strony przedsiębiorców.

Radni gminy Mielec odeszli od projektu powstania strefy ekonomicznej w Gminie Mielec. Gmina miała plany stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej składającej się z dwóch obszarów położonych w miejscowości Wola Mielecka i Wola Chorzelowska. Wartość zadania, według dokumentacji projektowej, wyniosła blisko 13 milionów. Plany o stworzeniu terenów inwestycyjnych na terenie Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej od początku spotkały się z negatywną opinią mieszkańców. Mówi wójt gminy Mielec, Józef Piątek.