Mielec: Ponad pół miliona złotych dla Powiatu Mieleckiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, o które wnioskowały samorządy będą przeznaczane na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2013-2015. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania żywiołu, infrastruktura komunalna, tj. drogi, mosty oraz kanalizacja.
(Tomasz Łepa)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 79 promes na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie trafiło do 62 gmin i 17 powiatów z terenu województwa podkarpackiego, w tym do Powiatu Mieleckiego w kwocie przekraczającej pół miliona złotych. Dzięki pozyskanym przez samorząd Powiatu Mieleckiego środkom zostanie odbudowany most przez rzekę Babulówkę w ciągu drogi powiatowej Tuszów Narodowy- Sarnów – Ostrowy Baranowskie w miejscowości Dębiaki- mówi starosta Zbigniew Tymuła: