Mielec: Policyjne konsultacje społeczne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przy tworzeniu takich map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
(Tomasz Łępa)
O bezpieczeństwo zabiegali także mieszkańcy Szydłowca:

Poruszano także problemy jazdy samochodami po wałach przeciwpowodziowych:

Zaproszeni do dyskusji goście zgłaszali swoje propozycje działań w kwestii wdrażania map zagrożeń na lokalnym terenie oraz wiele innych postulatów, na które odpowiadali policjanci:

W Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyły się dzisiaj konsultacje społeczne dotyczące wdrażania w policji mapy zagrożeń. Z założenia 'mapy zagrożeń' mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z policją, w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańcom. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.
Mówi zastępca komendanta powiatowego policji Mielcu podinspektor Andrzej Swół: