Mielec: Podwyżki diet dla przewodniczący rad osiedli

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Co ciekawe, na tej samej sesji radni podnieśli diety również sobie. Po podwyżce samorządowcy, który zasiadają w dwóch komisjach, zarobi około 1200 złotych, zaś przewodniczący komisji otrzyma około 1600 złotych. Zmiany nie dotknęły członków prezydium. Przewodniczący rady, jak dotychczas, dostanie około 1950 złotych a jego trzech zastępcy po około 1850 złotych. Dieta szeregowego radnego wynosi niecałe 1200 złotych.
pg
Dotychczasowe uposażenie przewodniczących mieleckich rad osiedli wynosiło 176 złotych i 64 groszy miesięcznie. Po podwyżce, które zaserwowali im na ostatniej sesji radni miejscy, będzie to o 53 złotych więcej, czyli 229 złotych i 64 groszy miesięcznie.
Radny Józef Zaskalski, który był inicjatorem uchwały, podwyżki tłumaczył faktem, że wynagrodzenia przewodniczących rad osiedli nie były waloryzowane od wielu lat.