Mielec: Podały do sądu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na chwile obecną to sąd zadecyduje czy obiecane podwyżki się należą w takim zapisie w jakim zostały sporządzone przy podpisywaniu porozumienia.
(Tomasz Łepa)
Związki otrzymały tylko część podwyżki do pensji zasadniczej, reszta kwoty miała być zwiększana po dalszych rozmowach , systematycznie:

Związki zawodowe pielęgniarek i położnych , NSZZ Solidarność oraz Sierpień 80 działające przy mieleckim szpitalu powiatowym wystąpiły na drogę sądową przeciw dyrekcji mieleckiego szpitala. Przypomnijmy, spór zbiorowy w jaki weszły związki jeszcze w 2014 przypieczętowany był podpisaniem porozumienia w styczniu 2015 , w którym związki zapewnione miały mieć podwyżki płacowe. Wszystkie obiecane podwyżki, które wynikały z racji podpisania porozumienia z ówczesną dyrekcja szpitala nie weszły do tej chwili w życie. Mówi Iwona Burdzy wice przewodnicząca związków pielęgniarek i położnych: