Mielec: Pierwszy taki konkurs w historii miasta został rozstrzygnięty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koncepcja, która uzyskała najwięcej punktów przyznanych przez sąd konkursowy złożony z m.in. z architektów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, pochodzi z Autorskiej Pracowni Architektury KONRAD LOESCH z Nowego Sącza. Pierwszą nagrodą w konkursie jest 20 000 zł oraz zlecenie opracowania pracy konkursowej II etapu. Teraz prace konkursowe są prezentowane w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kusocińskiego. Odwiedzając tę wystawę warto zobaczyć jak dziś wygląda budynek i jak może wyglądać za kilka lat, gdy zostanie gruntownie przebudowany – powiedział prezydent Mielca Daniel Kozdęba, który jest zadowolony z przebiegu i wyników konkursu.
(Tomasz Łępa)
Do pierwszego etapu sąd konkursowy dopuścił 40 koncepcji, spełniających wymogi formalne. Pierwszy etap polegał na przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu przylegającego bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przebudowanym obiektem.

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy tzw. 'żółtej biblioteki” w Mielcu. Oceniając prace konkursowe zwracano uwagę m.in. na: atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania, ekonomikę rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy. Pod koniec sierpnia sąd konkursowy wybrał pięć finałowych prac, z których ostatecznie wskazano zwycięzcę. Jak podkreśla prezydent Mielca Daniel Kozdęba, biblioteka przy ulicy Kusocińskiego zmieni się całkowicie.