Mielec: Pierwsze posiedzenie Mieleckiej Rady Seniorów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Określenie ram funkcjonowania Rady zwiększa szansę zaangażowania osób starszych w sferę obywatelskiej aktywności, które jest głównym celem statutowym nowo powołanej Rady. Skład Mieleckiej Rady Seniorów: Jan Bury, Władysława Cegielska, Feliks Czop, Antoni Dutkiewicz, Józef Dziekan, Jadwiga Jankowska, Maria Madej, Elżbieta Pitroff, Stanisława Rzeźnik, Wacław Świerczyński, Andrzej Talarek, Janina Tomczyk.
(Tomasz Łepa)
W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący zgłaszania pomysłów na działalność w Radzie i pierwszych wniosków radnych, wśród których znalazły się między innymi: obchodów miejskich dni seniora, uczczenie pamięci Tadeusza Ryczaja poprzez nadanie jego imienia rondu przy al. Kwiatkowskiego. Statut funkcjonowania Mieleckiej Rady Seniorów zakłada doradczo-konsultacyjno-inicjatywny charakter, dający możliwość opiniowania powstających lokalnie dokumentów strategii czy uchwał oraz wychodzenia z inicjatywą działań na rzecz osób starszych.

Inicjatywa utworzenia Mieleckiej Rady Seniorów wypłynęła w lutym od Stowarzyszenia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu, Klubu Seniora 'Zacisze” i Klubu Seniora 'Pogodna Jesień”. Następnie w czerwcu została podjęta na Sesji Rady Miejskiej uchwała w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów, a na dzień 21 września br. zarządzone zostało zebranie wyborcze do Mieleckiej Rady Seniorów, w wyniku którego zostało wybranych 12 członków. Jak mówi Wiceprzewodniczący rady, Wacław Świerczyński, są już pierwsze propozycje działań od seniorów mieleckich.

W mieleckim magistracie po raz pierwszy obradowała Mielecka Rada Seniorów powołana uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu. Zgodnie ze statutem Mieleckiej Rady Seniorów (MRS) pierwsze posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka. Podczas pierwszego posiedzenia Rady dokonano również wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów. W wyniku głosowania Stanisława Rzeźnik większością głosów została wybrana na funkcję Przewodniczącej Rady.