Mielec: Pamiętali o swoich bohaterach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: leliwa

W 1946 roku ówczesny Prezes Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół” Franciszek Kazana złożył wniosek o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez mieleckie Starostwo, to jednak wydano decyzję odmowną. Konsekwencją odmowy, było podjęcie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie procedury likwidacyjnej obejmującej przejęcie majątku Towarzystwa. Reaktywowanie Towarzystwa było możliwe dopiero po zmianach politycznych w 1989 roku.
Jednocześnie z prowadzoną działalnością patriotyczną i sportową prowadzone były, przy szczególnym zaangażowaniu druha Tadeusza Tomczyka oraz druha mec. Zbigniewa Bochenka działania mające na celu odzyskanie zajętego przez komunistyczne władze majątku, głównie siedziby Towarzystwa, tzw. 'Sokolni” przy ul. Sękowskiego 1 w Mielcu.
W 2010 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, powrócono do pierwotnej, przedwojennej nazwy dodając rok założenia gniazda w Mielcu. Obecnie pełna nazwa brzmi: : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” 1893 w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” w Mielcu zostało założone w 1893 roku z inicjatywy światłych obywateli miasta, jak ich nazywano – 'Ojców założycieli”. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było propagowanie sportu oraz organizowanie życia narodowego i kulturalnego.
Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” w Mielcu istniało 46 lat. Dzięki działalności Sokoła rozbudzony został w społeczeństwie mieleckim patriotyzm, silne przywiązanie do tradycji i historii narodu polskiego oraz regionu. Dowodem takich postaw jest udział członków Towarzystwa w działaniach I wojny światowej, walkach o odbudowę Polski i jej granic. Członkowie Sokoła walczyli także na frontach II wojny światowej, działali w konspiracji, służyli Ojczyźnie płacąc często najwyższą cenę – oddając swoje życie. Mimo iż na tablicy nie pojawiają się ich nazwiska to będą one zapisane w specjalnym dokumencie.

Na terenie zrewitalizowanego ogródka jordanowskiego W Mielcu,odsłonięto pomnik ku czci mieleckich Sokołów poległych w czasie działań wojennych w latach 1914-1920. Mówi Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 1893, Tadeusz Tomczyk.