Mielec: Otwarte drzwi w MOPS.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu jutro rozpocznie się akcja informacyjna 'OTWARTE DRZWI' w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Akcja adresowana jest do mieszkańców Mielca, a w szczególności do: osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie oraz osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie.
Podczas trwania akcji zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu aby mogły skorzystać z pomocy osoby, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będą również policjanci dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
Wszystkie dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.
Osobom zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury ''Niebieskiej Karty'', prawnych konsekwencji stosowania przemocy, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.
Konsultacje będą udzielane bezpłatnie w kontakcie osobistym i telefonicznym pod numerem telefonu: 17 581 02 92.
(Tomasz Łępa)