Mielec: Od stycznia w powiecie mieleckim ruszy darmowa pomoc prawna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Darmowa pomoc będzie przysługiwała osobom poniżej 26 roku życia oraz seniorom mającym przynajmniej 65 lat. Ponadto darmową pomocą prawną zostaną objęci posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby korzystające z pomocy społecznej, kombatanci i weterani, a także osoby dotknięte klęską żywiołową lub awarią techniczną.
W powiecie mieleckim porady będzie można uzyskać: w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Tańskiego 3, w Urzędzie Miejskim w Mielcu, w budynku byłego przedszkola samorządowego w Przecławiu, ul. Rynek 10, w urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, oraz w urzędzie Gminy w Padwi Narodowej
(Tomasz Łepa)
Od stycznia można uzyskać pomoc prawną w pięciu punktach na terenie powiatu mieleckiego. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: