Mielec: O biznesie na luzie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie to miało na celu ma wykształcić w uczestnikach konferencji przekonania i umiejętności, pozwalające na łatwą i intuicyjną, codzienną pracę z doskonale zaplanowanymi i zrealizowanymi prostymi projektami.
(Tomasz Łepa)
Jak twierdzi Popławski otaczająca nas rzeczywistość biznesowa coraz bardziej zmierza w kierunku obrazu niż tekstu pisanego.

Jedną z ważnych rzeczy w biznesie jest również stosowanie metodologii, która będzie zrozumiana zarówno dla biznesmena jak i jego otoczenia- mówi Kamil Popławski, twórca koncepcji zarządzania rozproszonego, Trójkąta TCM i Mind modellingu.

„Biznes na luzie” pod takim tytułem miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli mieszkańcy Mielca chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami czy wykorzystywaniu badań jakościowych w rozwoju firmy. Biznes na luzie – to spotkania, na których celem jest prowadzenie luźnych rozmów około biznesowych podczas wieczornych spotkań. Tematyką obejmują biznes ze szczególnym nastawieniem na promocję i marketing przedsiębiorstw w regionalnym otoczeniu. Zdaniem socjologa dr Barbary Przywary, w „biznesie tym na luzie” ważną rolą są kontakty interpersonalne.