Mielec: Nowy prezes stare kłopoty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Chcąc uniknąć płacenia narastających odsetek i dodatkowej korekty finansowej, która pojawiła się w czerwcu tego roku, poprzedni Zarząd powinien albo zawrzeć ugodę, skompensować wzajemne należności, albo spłacić naliczoną przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości korektę, co powstrzymywało bieg odsetek i wtedy rozważać pójście na drogę sądową, choć tak naprawdę droga sądowa od początku była mało realna – dodaje prezes mieleckiej agencji MAAR-u.
(Tomasz Łępa)
Obecny prezes MARR-u uważa, iż to poprzedni Zarząd odpowiada za całość realizacji projektu. Innego zdania jest były wiceprezes.

Z zarzutami nie zgadza się były wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego 'MARR” S.A. w Mielcu Ireneusz Drzewiecki:

Jak tłumaczy prezes Józef Twardowski już w 2013 roku zarząd MARR – u miał wiedzę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, sięgającej ponad miliona złotych, korekty finansowej projektu 'Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego”.
Nierozwiązana w odpowiednim czasie sprawa nieprawidłowości przy realizacji projektu będzie pogarszała wynik finansowy spółki rocznie o ponad 41 tys. zł przez blisko 30 lat:

Kwotę 600 tys. złotych musi zapłacić Agencja Rozwoju Regionalnego 'MARR” S.A. w Mielcu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Sprawa dotyczy wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu 'Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego' i związanego z tym obowiązku zwrotu prawie 2 milionów złotych. W
2012 projekt skontrolował Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie i wykazał nieprawidłowości w zakresie zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.
Popełnione błędy z roku na rok nawarstwiały się finansowo.
Mówi nowy prezes Agencji Rozwoju Regionalnego 'MARR' S.A. w Mielcu Józef Twardowski: