Mielec: Nowy pełnomocnik PiS-u.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Joanna Rębisz pełni także funkcję członka zarządu powiatu mieleckiego.
(Tomasz Łępa)
Do tej pory koordynacją działań struktur gminnych na terenie Powiatu Mieleckiego zajmował się Zarząd Okręgowy. Jak czytamy dalej w oświadczeniu wieloletnie zaangażowanie Joanny Rębisz w różne akcje polityczno – społeczne, otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktów z różnymi środowiskami uznałem, że jest to osoba, która jest w stanie przygotować PiS do najbliższych kampanii związanych z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi – komentuje swoją decyzję Władysław Ortyl, Pełnomocnik Okręgowy PiS.

Władysław Ortyl, pełnomocnik okręgowy Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 23, powołał pełnomocnika powiatowego, którym została Joanna Rębisz. Jak czytamy w oświadczeniu 'W związku z Zarządzeniem Prezesa PiS z dnia 28 stycznia 2015 roku stwierdzającym wygaśnięcie kadencji Zarządów Terenowych PiS oraz tym, iż w powiecie mieleckim nie funkcjonował Zarząd, po konsultacjach z Tomaszem Porębą Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Janiną Sagatowską Senator RP, Joanna Rębisz została powołana na nowego pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości na terenie Powiatu Mieleckiego”. O powierzeniu nowej funkcji mówi Joanna Rębisz