Mielec: Nowe przepisy – pierwsze mandaty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzięki nowym przepisom, służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów – dodaje rzecznik mieleckiej policji.
(Tomasz Łępa)
Mniej szczęścia miał też mieszkaniec Tarnobrzega.

Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień. Wraz z nowymi przepisami znaleźli się już pierwsi kierowcy, którzy złamali zasady bezpieczeństwa – mówi Urszula Chmura z Komendy Policji w Mielcu.