Mielec: Niebezpieczne skrzyżowanie wkrótce zostanie przebudowane

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Ponadto starostwo podjęło starania, aby w kosztach partycypowały także niektóre firmy działające na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zakres prac obejmie wykonanie następujących grup robót: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, podbudowy, przepustów, elementów odwodnienia, krawężników i chodników, robót nawierzchniowych, robót ziemnych i wykończeniowych oraz elementów bezpieczeństwa.
Koszt przebudowy skrzyżowania określa się na ponad 500 tys. zł.
(Tomasz Łępa)
Starostwo Powiatowe w Mielcu przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej inwestycji, jaką jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w kierunku Trześni. Nowa organizacja ruchu w tym obszarze będzie dostosowana do dużej liczby kierowców i zapewni integrację różnych środków transportu – samochodowego i rowerowego – tłumaczy potrzebę realizacji inwestycji starosta, Zbigniew Tymuła: