Mielec: Nie żyje Wójt Gminy Padew Narodowa Kazimierz Popiołek.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Miał 56 lat. Funkcję wójta piastował nieprzerwanie od roku 1990. Zanim został wójtem przez 7 lat pracował jako inspektor ds. kredytów inwestycyjnych w Banku Spółdzielczym w Padwi Narodowej. Za jego kadencji w gminie została przeprowadzona gazyfikacja i rozbudowana sieć telefoniczna. Kolejną inwestycją była budowa sieci wodociągowej w całej gminie. Dużym sukcesem było też zakończenie budowy nowoczesnej gminnej stacji ujęcia i uzdatniania wody w Padwi Narodowej. Powstał również nowy pięciosegmentowy budynek szkoły podstawowej i gimnazjum. W 1993 r. wójt postanowił przejąć od wojewody tarnobrzeskiego służbę zdrowia. Ostatnia inwestycja wójta to budowa drugiego obiektu sportowego – pełnowymiarowej hali sportowej. Nowa hala sportowa została oddana do uzytku 2 września 2002 r. Lata 2003-2006 to budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków o mocy 300 m3 na dobę, która oczyści ścieki z całej gminy. W roku 2006 wójt gminy pozyskał środki z funduszu ZPORR na budowę ponad 8 km dróg gminnych i osiedlowych, które zostały pokryte nowym asfaltem. Dzięki zabiegom gospodarza gminy samorząd gminy uzyskał dofinansowanie z funduszu ZPORR na kolejnych 6 sołectw nadwiślańskich i obecnie trwają tam prace kanalizacyjne.
W planie Wójta gminy Padew Narodowa było dokończenie kanalizacji gminy, odbudowa dróg gminnych – osiedlowych o nawierzchni asfaltowej, budowa krytej pływalni z funkcją nauki pływania i rehabilitacją, rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska sportowe).
(Tomasz Łępa)